تست شخصیت شناسی MBTI

تست mbti چیست؟ چطور با نتیجه این آزمون سریعتر به موفقیت برسیم!؟

انسان ها از نقاط قوت و ضعف بسیاری برخوردار اند. که این نقاط شخصیتی، ویژگی های فردی هر کسی را مشخص می نمایند. تست mbti یکی از تست های شخ...

ادامه مطلب

فریلنسر چیست

فریلنسر چیست و چرا باید فریلنسر شد!؟

اینکه فریلنسری چیست به تفاوت کار کردن به عنوان یک فرد مستقل با استخدام توسط یک فرد یا شرکت و کار کردن آنها اشاره دارد. فریلنسر خود اشتغال است و اغلب به عنوان پیمانکاران مستقل شناخته می شود. کار فریلنسر می تواند کار پاره وقت یا تمام وقت باشد. همان حقوق و مزایای دریافتی یک کارمند رسمی تمام وقت را ندارد و تعهد چندانی هم به شرکت مطبوعه وجود ندارد.

ادامه مطلب