بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی چیست؟ یک روش تبلیغاتی جذاب و کم خرج!

بازاریابی و تبلیغ محصول یکی از مهم ترین فاکتورها در جلب توجه مشتری و فروش محصول بیشتر برای کسب و کارهای تجاری است. در این مقاله در مورد یکی از روش‌های بازاریابی معروف یعنی بازاریابی چریکی بحث کرده و ضمن تعریف آن و بیان ویژگی‌های آن به انواع راه‌کارهای بازاریابی چریکی خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب