دسته بندی: زندگی نامه کارآفرینان

تبسم لطیفی ؛ داستان کارمندی تا کارآفرینی برای مامان‌ها

تبسم لطیفی کارآفرین اینترنتی که برای بیش از 1500 نفر اشتغال ایجاد کرده است. او در اسفند در سال 1364 در شهر خرم‌آباد چشم به جهان گشود...

نتیجه ای یافت نشد

صفحه مورد نظر شما یافت نشد. جستجوی خود را اصلاح کنید، یا از ناوبری فوق برای یافتن پست مدنظر استفاده نمایید.

نتیجه ای یافت نشد

صفحه مورد نظر شما یافت نشد. جستجوی خود را اصلاح کنید، یا از ناوبری فوق برای یافتن پست مدنظر استفاده نمایید.