آمیخته بازاریابی: آشنایی با تاکتیک های حرفه ای یک کسب و کار موفق

در بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ مدرن و امروزی آمیخته بازاریابی، ستاره ای درخشان است که اجازه نمی دهد در هیاهوی فضای دیجیتال مخاطبان ما ...

ادامه مطلب

بازاریابی چیست و چه مزایا و استراتژی هایی را در بر می گیرد

برای این که بدانیم بازاریابی چیست، شاید بهتر باشد به تاریخچه ظهور بازاریابی اشاره کنیم. در زمان های دور تعداد وسایل تولیدی بسیار بسیار ...

ادامه مطلب